Vahle A/S

Hos Vahle kæmper vi for at udbrede dørens arkitektoniske muligheder og bevare det ægte håndværk. En Vahle Dør er et produkt af træ, som vi skaber ved at forene håndværk, funktion og design, og som står for kvalitet og lang levetid.

Vahle har produceret specialdøre siden 1976. Alle døre bliver produceret efter ordre, og vi designer efter kundens ønsker i de størrelser, der er brug, for og med brand-, lyd- og sikkerhedsfunktionalitet.

Al dørproduktion fra træ til dør foregår på vores fabrik i Mørke på Djursland.

Ægte håndværk med fyldningsdøre, der bevarer historien, og glatte døre, der skaber historie

Vores ambition er at producere døre med æstetisk komfort i respekt for det gode håndværk, innovativ funktionalitet samt det smukke udtryk.

Det gode håndværk

Vi har en lang tradition for at producere trædøre på vores fabrik i Mørke på Djursland. Dygtige hænder og innovative øjne skaber et unikt produkt ved at forene håndværk, funktion og design.

Hos Vahle har vi høje krav til det håndværk, vi leverer. Vi behandler ethvert stykke træ som en vigtig enhed i dørens samlede helhed. Hver del af døren bliver til med stor omhu.

En dør der giver kvalitet i livet

Vores ambition er at gøre dørene til et arkitektonisk centralt element, hvor de bidrager til at skabe rum, der er funktionelle, fulde af liv og rare at opholde sig i. Vi arbejder tæt sammen med arkitekter, bygherrer, leverandører og håndværkere for at gøre dette til virkelighed.

Vi går op i dørens høje kvalitet, fordi vi går op i det gode liv. Derfor arbejder vi ud fra en grundlæggende respekt overfor vores fælles historie, for miljøet, for håndværket, for vores medarbejdere og vores omverden.

Når du vælger en Vahle dør, vælger du en dør for og til det gode liv. Fordi kvalitet i døren – og i livet – er valg du skal tage med omhu.

Døre produceret fra bunden på fabrik nord for Aarhus

Vi fremstiller vores døre på vores fabrik i Mørke på Syddjursland udenfor Aarhus. Værkstedets medarbejdere rummer en bred vifte af kompetencer og erfaringer. Deres evner og engagement er virksomhedens fundament.

I produktionen kontrollerer vi alle processer fra start til slut. Mange af medarbejderne har været hos Vahle i mere end ti år. Det er deres kloge øjne og hænder, der giver den gode kvalitet og sikrer din tilfredshed i brugen af døren.

Historie

Igennem årtier har Vahle lavet unikke indvendige døre. Vahle Døre & Vinduer blev grundlagt i 1976 af Svend Vahle Hansen som en tømrervirksomhed, der siden blev til Vahle A/S, da Ole Mølby købte virksomheden i 2010.

Da funktionsdøre med krav til brand og lyd kom på markedet i 1980’erne, så Svend Vahle Hansen, hvordan producenterne gik på kompromis med håndværket for at opfylde de nye krav. Han besluttede sig for at gøre noget ved den manglende kvalitet. Det blev starten på det, der kendetegner Vahles grundlæggende fundament, at funktion og håndværk er ligeværdige elementer i dørens design.

Klassiske og moderne døre

Fra 1990 var virksomhedens fokus produktionen af replikadøre til historisk og bevaringsværdigt byggeri. I 2013 fik Vahle en brandgodkendelse på glatte døre, og det blev startskuddet til også at producere moderne døre. I dag leverer Vahle døre til både historisk og moderne arkitektur. De moderne døre tog for alvor fart med pinoldøre i det anerkendte Tietgenkollegium og de specialdesignede døre i det nye BESTSELLER domicil.

Bæredygtighed

Klimaklar Produktionsvirksomhed

Vi var blandt de første i Danmark til at deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed. Det har gjort os klogere på vores eget klimaaftryk, og det danner grundlaget for vores arbejde med at reducere vores klimabelastning.

Alle vores døre bliver produceret fra A-Z på vores fabrik i Danmark. Dørene bliver produceret af skandinavisk fyr, tysk eg, dansk bøg og afrikansk mahogni.

Træ er et af de mest bæredygtige materialer der findes, så vi vi har bl.a. rettet vores fokus mod vores CO2-belastning i produktionen, som kommer fra vores el- og varmeforbrug. Allerede fra 2023 overgik vi til 100% grøn el, og varmeproduktionen kommer fra fjernvarme, hvor der primært bliver fyret med halm.

 

EPD –
Miljøvaredeklaration

Som en del af vores mål og arbejde med at producere og levere miljø- og klimamæssigt ansvarlige døre, har vi fået dokumenteret vores døres klima- og miljøpåvirkning med produkt EPD’ere.

Vi har som den første dørproducent i Danmark fået udarbejdet EPD’ere for hele døren – dvs. dørblad samt karm, dørgreb, hængsler mv.

 

Læs mere om vores EPD’ere på vores forskellige dørtyper her.

Minimalt spild

Vi optimerer forbruget af det træ, vi har på lager, så vi kasserer så lidt træ som muligt. En af fordelene ved at bruge massivt træ er, at vi næsten altid kan genbruge træet, hvis der sker en fejl, og på den måde minimere spild. Det overskydende træ bruger vi til opvarmning. På den måde genanvender vi resterne i en ny funktion modsat andre materialer, der ender som skrald.

Kvalitet er bæredygtigt

Vahles grundholdning til bæredygtighed er baseret på tanken om, at håndværksmæssig kvalitet og lang holdbarhed er bæredygtigt. Med Vahle døre har du dine indvendige døre i mange år. Således undgår du at købe nye døre. Og døren kan som regel repareres, hvis den bliver beskadiget, så du ikke skal udskifte hele døren.

 

Reduceret elforbrug

Hos Vahle forsøger vi målrettet at reducere elforbruget, så vores faciliteter belaster klimaet så lidt som muligt.

Sammenlignet med 2020 har vi det seneste år reduceret vores forbrug med 25% og endda på trods af stigende produktion, hvilket kræver mere el.

Produktionen rummer effektive maskiner, LED-belysning og effektiv trykluft. Opvarmningen af faciliteterne er baseret på fjernvarme (flis/træ).

FSC®-certificeret

Vi har valgt at blive FSC-certificerede, fordi vi vil sikre os, at det træ vi anvender kommer fra ansvarligt drevet skovbrug.

Det betyder, at vi nu på forespørgsel kan levere alle vores fyldningsdøre og en stor del af vores øvrige indvendige døre FSC-certificerede.

FSC er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at udbrede miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove.

SE VORES CERTIFIKAT HER

Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.

 

fsc-web

Klimaklar produktionsvirksomhed

Vahle er blandt de første produktionsvirksomheder i Danmark der kan erklæres som Klimaklar Produktionsvirksomhed. Vi har som nogle af de første i Danmark deltaget i programmet, hvilket betyder, at vi har analyseret og dokumenteret Vahles totale klimaaftryk for virksomheden overordnet set, samt lavet en plan for, hvordan vi skal reducere virksomhedens klimabelastning.

Med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed understøttes Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomheders ambitiøse målsætning om, at Danmark skal have verdens første klimaneutrale produktionsindustri og skabe øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse i Danmark. Klimaklar Produktionsvirksomhed er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond. Programmet gennemføres desuden i samarbejde med Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed og Global Compact Network Denmark.

Læs mere om vores nuværende klimaaftryk og om vores CO2-reduktionsmål som en del af vores arbejde med bæredygtighed.

 

Endorser Logo Solid Blue Rgb

Vi støtter FN’s Global Compact

Vahle er dedikeret til at efterleve de ti internationalt aftalte principper for ansvarlig virksomhedsledelse og til at bidrage til, at verdenssamfundet opnår FN’s verdensmål.

FN’s Global Compact er et internationalt netværk, som består af virksomheder og organisationer. Netværket blev oprettet i år 2000 af den daværende generalsekretær for FN, Kofi Annan. Formålet var og er at skabe en international sammenslutning af virksomheder og organisationer, som dedikerer sig til at arbejde fremtidsorienteret med ansvarlig virksomhedsledelse. FN Global Compact har defineret ti konkrete principper, De Ti Principper, som vi som virksomhed har forpligtet os til at efterleve. Principperne er opdelt i fire hovedemner: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

I dag består netværket af mere end 21.000 virksomheder og organisationer fordelt på 162 lande – heriblandt Danmark.

Læs mere om vores og JPS Marselis koncernens deltagelse i FN’s Global Compact

Bestyrelsen

Søren Chr. Madsen – Cand.merc. (formand) 

Adm. direktør JPS Clemens A/S

Jan Rasmussen – Bygningsingeniør

JPS Clemens A/S​ – Dansk Administrationscenter A/S

Peer Leth 

Birgit Gjøl Nielsen

Cand.oecon.

Ole Mølby – Cand.merc.

Adm. direktør Vahle A/S

 

Virksomheden er i dag et aktieselskab, som ejes af Ole Mølby og JPS Marselis A/S. Der er tilknyttet en professionel bestyrelse til at varetage den kontinuerlige udvikling. 

JPS Whistleblower

Følg Vahle på Linkedin.

Franske døre