Bæredygtighed 

Vi har altid arbejdet fokuseret med kvalitet, lang holdbarhed og minimalt spild siden Vahle blev grundlagt i 1976.

Grundlaget er det samme, men i dag med nye muligheder for dokumentation. Vi arbejder løbende og fokuseret med nye tiltag til gavn for vores fælles fremtid.

Håndværksmæssig kvalitet og lang holdbarhed

Hos Vahle bygger vores tilgang til ansvarlig produktion på et solidt fundament af håndværksmæssig kvalitet og lang holdbarhed. Med Vahle døre får du indvendige døre, der holder i rigtigt mange år. Hvis døren bliver beskadiget, kan den som regel repareres, hvilket betyder, at du ikke behøver at udskifte hele døren.

Vi bruger kun træ fra FSC-certificerede skovbrug, og vi udvælger vores træ med stor omhu. På den måde sikrer vi, at vores produkter ikke kun er smukke og holdbare, men også fremstillet med omtanke for vores efterkommere.

Minimalt spild

Ved at fokusere på minimalt spild bevarer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet ved at generere mindre affald og reducere forurening. Vi optimerer brugen af det træ, vi har på lager, så vi kasserer så lidt som muligt. En af de store fordele ved at anvende massivt træ er, at vi næsten altid kan genbruge det, hvis der sker en fejl, og dermed minimere spildet.

Det overskydende træ, som vi ikke kan genbruge, anvender vi til opvarmning, hvilket giver det en ny funktion i stedet for at ende som affald. På denne måde sikrer vi, at selv rester får nyt liv og bidrager til en mere ansvarlig produktion.

Træet og skoven

Træ er det fundamentale materiale i enhver Vahle-dør, og det er grundlaget for dørens kvalitet.

Derfor udvælger vi alt vores træ med omhu, og køber vores træ fra FSC-certificerede skove, hvor der er fokus på ansvarlig skovdrift.

Hver enkelt stykke træ bliver udvalgt udfra udskæring med fokus på stabilitet, robusthed og udseende, og det er altid tørret ned til ”møbelstandard”, som har betydning for dørens holdbarhed.

Når vi køber egetræ så stammer det fra skove i Europa, mens alt tropisk træ kommer fra ansvarligt drevne skovbrug.

Alle lyse træsorter, de nordiske, stammer primært fra skandinaviske skove.

Se videoen ovenfor og få et indtryk af det træ, som vi køber fra Sverige.

 Dsf3555
Fsc Træ

FSC®-certificeret

Vi har valgt at blive FSC-certificerede, fordi vi vil sikre os, at det træ vi anvender kommer fra ansvarligt drevet skovbrug.

Det betyder, at vi nu kan levere FSC-certificerede døre.

FSC er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at udbrede miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove.

SE VORES CERTIFIKAT HER

Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.

DGNB-certificering: En garanti for bæredygtighed og kvalitet

 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en førende international standard for bæredygtig byggeri. Certificeringen vurderer bygninger baseret på en holistisk tilgang, der omfatter økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier. Hos Vahle har vi dokumentation for, hvordan vi positivt bidrager til disse kriterier gennem vores ansvarlige produktionsmetoder og materialevalg.

Vores engagement i DGNB-certificeringen sikrer, at vi leverer produkter, der opfylder de højeste standarder for bæredygtighed og kvalitet.

Læs mere om DGNB her.

Dgnb
Epd Dk For Web 1920x1080

EPD –Miljøvaredeklaration

Som en del af vores mål og arbejde med at producere og levere miljø- og klimamæssigt ansvarlige døre, har vi fået dokumenteret vores døres klima- og miljøpåvirkning med produkt EPD’ere.

Vi har som den første dørproducent i Danmark fået udarbejdet EPD’ere for hele døren – dvs. dørblad samt karm, dørgreb, hængsler mv.

Læs mere om vores EPD’ere på vores forskellige dørtyper her.

Reduceret elforbrug

Hos Vahle forsøger vi målrettet at reducere elforbruget, så vores faciliteter belaster klimaet så lidt som muligt.

Vi har gennem løbende øget vores produktion, og på samme tid reduceret vores elforbrug:

 

Produktion (index)

Elforbrug (index)

2016 100 100
2023 200 89

Produktionen rummer effektive maskiner, LED-belysning og effektiv trykluft. Opvarmningen af faciliteterne er baseret på fjernvarme (flis/træ).

 

Fabrik 13 31.01
Klimaklar produktionsvirksomhede

Klimaklar produktionsvirksomhed

Vi var blandt de første i Danmark til at deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed. Det har gjort os klogere på vores eget klimaaftryk, og det danner grundlaget for vores arbejde med at reducere vores klimabelastning.

Alle vores døre bliver produceret fra A-Z på vores fabrik i Danmark. Dørene bliver produceret af skandinavisk fyr, tysk eg, dansk bøg og afrikansk mahogni.

Træ er et af de mest bæredygtige materialer der findes, så vi vi har bl.a. rettet vores fokus mod vores CO2-belastning i produktionen, som kommer fra vores el- og varmeforbrug. Allerede fra 2023 overgik vi til 100% grøn el, og varmeproduktionen kommer fra fjernvarme, hvor der primært bliver fyret med halm.

Læs mere her

Vi støtter UN Global Compact

Vahle er dedikeret til at efterleve de ti internationalt aftalte principper for ansvarlig virksomhedsledelse og til at bidrage til, at verdenssamfundet opnår FN’s verdensmål.

FN’s Global Compact er et internationalt netværk, som består af virksomheder og organisationer. Netværket blev oprettet i år 2000 af den daværende generalsekretær for FN, Kofi Annan. Formålet var og er at skabe en international sammenslutning af virksomheder og organisationer, som dedikerer sig til at arbejde fremtidsorienteret med ansvarlig virksomhedsledelse.

FN Global Compact har defineret ti konkrete principper, De Ti Principper, som vi som virksomhed har forpligtet os til at efterleve. Principperne er opdelt i fire hovedemner: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

I dag består netværket af mere end 21.000 virksomheder og organisationer fordelt på 162 lande – heriblandt Danmark.

Læs mere om vores og JPS Marselis koncernens deltagelse i FN’s Global Compact

 

Un Global2