EPD – Environmental Product Declaration

Som en del af vores mål og arbejde med at producere og levere miljø- og klimamæssigt ansvarlige døre, har vi fået dokumenteret vores døres klima- og miljøpåvirkning med produkt EPD’ere.

Med vores EPD’ere i hus kan vi nu levere den data der er brug for til byggeriets parter samt til bæredygtigt byggeri som fx. DGNB-byggeri.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et produkts miljøvaredeklaration, som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber, er udviklet iht. til anerkendte europæiske og internationale standarder.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusanalyse – LCA (Life Cycle Assessment), hvor produktets miljøegenskaber bliver kortlagt i hele dets livsforløb, det som man kalder for ”fra vugge til grav”.

Hvad er en EPD?

En EPD dokumenterer på en lang række indikatorer hvilke miljø- og klimapåvirkninger et produkt har fra træet vokser i skoven til døren enten bliver brændt eller genbrugt. Brugsfasen, altså den periode hvor døren sidder i en bygning, er ikke en del af regnskabet.

Beregningen er baseret på alle facetter forbundet med dørproduktionen og alle dele af en dør, fra diesel til skovningsmaskinerne, metal til hængsler, træet der vokser i skoven og transport til fabrikken.

 

Vores EPD’ere:

Vi har fået udarbejdet dokumentation på både uklassificerede døre og klassificerede lyd- og  branddøre svarende til ca. 90% af vores indvendige døre, der omfatter fyldningsdøre og glatte døre som malede, ubehandlede og med finer.

Dokumentationen dækker døre i forskellige tykkelser, klassificeret brand (BD 30/BD60), klassificeret  lyddør (db35), uklassificeret samt med og uden overfladebehandling. Beregningerne er foretaget pr. m2 dør. Vær obmærksom på at hver enkelt EPD

Vores EPD’ere tager udgangspunkt i en hel, funktionsdygtig dør, som den er, når den forlader fabrikken: altså inkl. karm, hængsler, låsekasse, bundtrin, tætningslister osv.

De eneste indvendige døre der ikke er omfattet af vores produkt EPD’ere er vores glasdøre. Her må vi henvise til generiske data, som kan findes ved at bruge LCA Bygs beregningsværktøj LCA byg.

Download vores EPD-rapporter herunder eller på EPD Danmarks hjemmeside.