Bæredygtighed

Klimakompas, kvalitet, håndværk, levetid og ansvarligt indkøb.

Vahle har arbejdet med bæredygtighed i rigtig mange år. Vi arbejder med et produkt, som vi helt grundlæggende betragter som bæredygtigt fordi:

  • Vi arbejder med trædøre udarbejdet i højeste kvalitet fra inderst til yderst
  • Vi arbejder med produkter, der har livslang levetid.
  • Vi køber træ fra bæredygtige skovbrug, og vi er FSC®-certificerede

Senest har vi igangsat en proces, hvor vil afdække og dokumentere vores overordnede CO2-regnskab samt arbejde med mål om at reducere vores samlede klimabelastning og fastlægge vores døres miljømæssige egenskaber. Vi er som nogle af de første i Danmark, og som den første virksomhed i TMI (Træ- og Møbelindustrien) med baggrund i egne undersøgelser, erklæret som Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Diplom 2

Klimaklar Produktionsvirksomhed – hvad betyder det?

Vi har gennemført en analyse af Vahles samlede klimaregnskab, som er udmundet i et såkaldt Klimakompas. Klimakompasset giver os en status på vores udledninger, og har dannet baggrund for, at vi arbejder med konkrete reduktionsmål for virksomhedens samlede CO2-udledninger.

Da vi er blandt de første produktionsvirksomheder i Danmark til at foretage disse analyser, har mange af vores leverandører endnu ikke været klar med deres klimadata. Derfor er vores tal også behæftet med usikkerhed, da de manglende data fra vores leverandører har gjort, at vi har måttet nøjes med generelle branchedata.

Vi er nu også kommet i mål med EPD/LCA beregninger på alle indvendige døre bortset fra glasdørene.

Se mere om vores EPD’ere her.

Download vores EPD’ere fra EPD Danmarks hjemmeside.

Transport overrasker

Resultatet af vores analyse har overraskende elementer. Et af dem er, at transport udgør en virkelig stor del af vores drivhusgasudledninger.

Vi har gennem flere år haft stor fokus på sammen med vores transportleverandør at effektivisere transporten af vores varer. Vi har et godt udgangspunkt. Alle vores døre bliver produceret på vores egen fabrik i Danmark. Vi bor på Djursland, mere eller midt i landet, og er dermed geografisk godt placeret i forhold til vores kunder. Vi får kun afhentet vores kunders varer én gang om ugen, så lastbilen bliver fyldt godt op, og kan køre en effektiv leveringsrute.

Når vi ser på energiforbruget af varme og el, så viser de foreløbige undersøgelser et ret positivt resultat baseret på at vi bruger klimavenlig fjernvarme og grøn strøm.

Det der dog i beregningerne fylder allermest, er den CO2-udledning der stammer fra ”Scope 3”, som består af alt, hvad der ligger udenfor os selv – materialer, maskiner, transport af varer, de færdigproducerede døre, genbrug af disse osv. Scope 3 er til gengæld ikke noget vi egenhændigt kan ændre på, så det kræver samarbejde, kommunikation og dialog at finde de rigtige løsninger her.

GHG protokollen Scope 1-2-3
Transport Reduktionsmål

Klimaindsatser

Vi har fastlagt tre områder, hvor vi vil foretage vores primære CO2-reducerende indsatser i den nære fremtid:

  • Vi vil forsat arbejde på at reducere vores elforbrug. Vi har gennem flere år gennemført investeringer for at reducere elforbruget ved at udskifte gamle maskiner samt skifte til LED-belysning. Investeringerne har allerede båret frugt, så vi på trods af markant vækst i produktion har oplevet reduktion i elforbruget. Denne udvikling ønsker vi skal fortsætte.
  • Reduktion af transport. Ganske få dele af vores produktionsprocesser foregik tidligere udenfor vores eget værksted. Vi har målrettet lavet investeringer og lagt planer for at kunne in-source de sidste dele af produktionen, og det kom vi i mål med i 2023.
  • Overfladebehandling. Størstedelen af vores overfladebehandling foregår på eget værksted. Vi arbejder med konkrete planer og initiativer med at in-source de sidste typer af overfladebehandlinger i løbet af 2024.

Leverandørstrategi

Sammen med reduktionsinitiativerne vil vha. dialog med leverandører og samarbejdspartnere sikre, at vi er med til at presse dem til at foretage bæredygtige valg. Dialog er dermed et essentielt redskab for os i vores bestræbelser på hele tiden at blive klogere på og reducere vores egen klimabelastning.

Træ er vores vigtigste klimaråstof

Vahle er medlem af TMI, som har sat sig det ultimativt mest ambitiøse klimamål – at blive den første klimaneutrale produktionsindustri i Danmark. Vi er glade for og stolte over at være en del af en så ansvarlig og ambitiøs branche.

De arbejder under overskriften ”Træ er vores vigtigste klimaråstof”. TMIs dagsorden er at udvide mængden af certificeret skov i Danmark, og vores er at være med til at skubbe i retning af at vælge døre i massivt træ.

 

Fsc Træ

Kvalitet og passion for materialer er bæredygtighed

For os handler bæredygtighed også om kvalitet og passion for materialer. Vi arbejder med udgangspunkt i at skabe produkter med lang levetid, baseret på håndværk og gode materialer. Det betyder bl.a.:

  • Vi køber træ fra ansvarligt drevne skove fra få, udvalgte leverandører.
  • Vi er FSC-certificerede, hvilket er vores garanti for, at vi bruger bæredygtigt træ
  • Vores træ er nøje udvalgt og er i visse tilfælde, som med vores karmtræ, udskåret i et stykke og i en dimension efter vores specifikationer.
  • Vores hængsler er specialfremstillede og bliver primært produceret i Danmark.

Fremtiden

Hos Vahle har vi valgt en klimaklar kurs med en klar vision om fortsat at nedbringe vores egen CO2-udledning, blive klogere på hvilken klimaeffekt det træ vi indkøber og bruger har, samt ved vedvarende dialog med vores leverandører og samarbejdspartnere at finde klimabevidste og bæredygtige løsninger.

Vi er allerede nået langt. Vi har fået lavet en analyse baseret på de data, der er tilgængelige, og vi har lagt en plan for vores reduktion af CO2. Analyserne stopper dog ikke her, for data til vores analyse bliver hele tiden mere præcise i takt med at vores leverandører kan levere mere nøjagtige data. Vi har været tidligt ude, og det gør, at ikke alle har kunnet leveret de data vi efterspørger. Vores analyseresultater vil derfor løbende blive opdaterede og blive endnu mere præcise. I vores analyser har vi taget konservative valg, så vi forventer, at de fremtidige resultater vil tegne et billede af et endnu mere positivt klimakompas end det nuværende.

Billede1

Vahle døre forhandles gennem din tømrermester eller tømmerhandel

Arkitekt, entreprenør, håndværker, tømrerhandel eller bygherre? Uanset hvem du er, sidder vi klar til at hjælpe, rådgive og vejlede. Kontakt os på:

M. info@vahle.dk

T. 86 37 24 77

Lad dig inspirere af nogle af vores projekter