Pinolhængte døre der skaber rum og åbner for lys

ECCO’s nye Global Marketing bygning er i sit ydre, som i sit indre, skabt i dyb respekt for sine omgivelser.
Byggeriet tager sit arkitektoniske afsæt i de oprindelige marskgårdes markante tagvolumener og deres samspil med den omkringliggende marsks flade horisont. De karakteristiske tage afspejler områdets helt særlige byggeskik og er opført som smukke spåntækte trækonstruktioner, der dækker over imponerende rumligheder i bygningernes indre.

Egetræ er en af de få typer af materialer i byggeriet

Alle materialer er nøje udvalgt med fokus på et positivt bidrag til det gode indeklima. Drift og vedligehold har ligeledes været vægtet højt, og kun materialer med smuk patinering over tid kombineret med et minimalt vedligehold og stor slidstyrke er valgt.

Egetræ spiller en afgørende rolle i den indvendige arkitektur. ”Det har været vigtigt for os, at materialerne i huset har været gennemgående. Vi har ønsket at materialerne skal fremstå naturlige. Ved at fremhæve de gennemgående materialer og skjule dørene, skaber vi ro i linjerne”, forklarer Allan Andersen, bygningskonstruktør MAK, Ravn Arkitektur.

Døre og overpartier er udført i nøjagtig samme egefiner som væggene.

Dørene er designet til at smelte ind arkitekturen, som er præget af lange horisontale linjer inspireret af det flade marsklands lange horisont.

Naturen følger ind i bygningen, hvor dørene smelter ind i arkitekturen

”Når man tænker landskab og arkitektur i Sønderjylland, så tænker man på noget der er langt og fladt. Vi lader her det naturlige terræn følge med ind i bygningen”, fortæller Allan Andersen, bygningskonstruktør MAK, Ravn Arkitektur.

Karme i fuld vægdybde

De massive og meget dybe egetræskarme tilføjer en ekstra dimension til dørene. Dørene får ekstra fokus, og bliver understøttet af karmene.

Karmene er udført i massivt Europæisk egetræ og er lige så dybe som væggene.

Pinolhængte døre der både skaber rum og gennemsigtighed

Når man kommer til konferencerummene, får dørene lov til at markere sig. I disse rum er der adgang til rummet via fire pinolhængte døre der er monteret i forlængelse af hinanden. Dørene er midterhængte, og kan åbnes og lukkes med et enkelt lille puf.

Når dørene er åbne skaber de lys og gennemsigtighed mellem rummene.

ECCO Global Marketing Pinoldøre

Når dørene er lukkede, bliver der skabt et lukket mødelokale på den ene side, og et roligt afgrænset storrum på den anden side.

De tre elementer - egetræ, beton og murværk i flot harmoni.

 

 

Brand- og lyddøre med skjulte hængsler

De skjulte hængsler har samme overflade, som de øvrige metaller i bygningen. Det skaber, ro at man kun skal forholde sig til få materialer og farver.

Sort eg i samme overfladebehandling som vægge

Dørene til toiletterne er udført i sort egetræ. Farven er nøjagtig den samme som den farve væggene er lavet i.

 

”Det har været helt afgørende for os i dette byggeri, at døre og vægge til toiletterne havde nøjagtig samme farve, så vi opnår det samme rolige udtryk som vi er gået efter de andre steder i huset. Når det kommer til overfladebehandlinger, så er Vahle vel nok de eneste på markedet, der kan levere døre der er behandlet på nøjagtigt samme måde som fx leverandøren af vægpaneler gør det”, forklarer Allan Andersen, bygningskonstruktør MAK, Ravn Arkitektur.

Arkitekt Ravn Arkitektur

Teknisk beskrivelse Glatte døre  Overpartier . BD30, BD60 ∙ Lyddøre ∙ Skjulte hængsler Pinoldøre Egetræ

Galleri
Andre projekter