Hvide fyldningsdøre

På Christiansborg Slot tager ser fyldningsdøre ud som de gamle døre fra 1920’erne

 

Da Det kongelige Festkøkken på Christiansborg Slot skulle renoveres, blev det på samme tid forvandlet til et museum til glæde for slottets mange besøgende turister. Visionen med renoveringen var at genskabe festkøkkenet og fremvise den enorme samling af kongeligt kobbertøj. Vahle bidrog med en kopi af de oprindelige døre. Følg os på Instagram.

Fyldningsdøre med kvadratiske udskæringer

Køkkenets indvendige døre skulle opgraderes for at leve op til de strenge krav om brandsikkerhed. Vahle udviklede en præcis kopi af de oprindelige hvide døre fra 1920’erne med kvadratiske udskæringer, der samtidig opfylder gældende krav til brandsikkerhed. I bedste håndværksmæssige kvalitet er fyldningsdørene leveret med indbyggede dørpumper for at bevare det arkitektoniske udtryk.

 

Hvide fyldningsdøre som replika, der fungerer som branddøre.

Fyldningsdørene er nøjagtige kopier af de oprindelige døre fra 1920’erne.
Dobbeltdørene til Amalienborg blev lavet som replika for at matche den historiske arkitektur.

 

Kobbertøj vises frem i oprindelige rammer

Man ønskede at formidle stemningen fra 1926, så den enorme samling af kongeligt kobbertøj kunne blive vist frem i så oprindelige rammer som muligt. Arkitekt Mette Kyed fra Slots- og Kulturstyrelsen, som står for drift og vedligeholdelse af slottet, fortæller, at der i indretningen af køkkenet primært er fokuseret på lys, lyd og ikke mindst duften af datidens delikatesser.

 

Arkitekt Slots- og Kulturstyrelsen

Teknisk beskrivelse Fyldningsdøre ∙ BD30 enkelt- og dobbeltdøre

Galleri
Andre projekter