Det Kongelige Teater ∙ Rønnow Arkitekter

Udvendigt en nøjagtig kopi af de oprindelige døre, men indvendigt med brandsikring og lyddæmpning

 

Det Kongelige Teater har i 250 år dannet ramme omkring opera, skuespil og ballet i centrum af København. Da Gamle Scene skulle renoveres, leverede Vahle, i samarbejde med Rønnow Arkitekter, nye døre med udvidede funktionskrav.

En kombination af gamle greb og ny teknologi

De nye døre skulle være en tro kopi af de gamle døre, påført de gamle greb, så det originale udtryk kunne forblive intakt. De er fremstillet med integreret brandsikring og lyddæmpning samt skjulte dørpumper. Pumperne sikrer, at de indvendige døre går i ét med salens væg, når de lukkes. For at matche den faldende tilskuerscene, er dørenes underside skrå.

Bøjler letter montagen af døren

Da bygningen er fredet, skulle montagen af dørene udføres uden at gribe ind i omgivelserne. Derfor leverede Vahle dørene med nogle særlige hjælpebøjler. Bøjlerne sørgede for, at de skjulte dørlukkere kunne monteres uafhængigt af de eksisterende karme. Bøjlerne lettede arbejdet betragteligt, påpeger direktør i INTERN A/S, Niels Henrik Rasmussen, som håndterede monteringen af de færdige døre.

Døren forbedrer akustik og brandsikkerhed

Arkitekt Camilla L. Nybye fra Rønnow Arkitekter forklarer, at de gamle døre ikke i tilstrækkelig grad skærmede for udefrakommende støj under forestillingerne. Derfor måtte dørene skiftes ud, også fordi brandrapporterne viste, at dørene ikke ydede den nødvendige brandsikring, fortæller arkitekten.

Skæve vinkler kræver specialfremstillede døre

Camilla L. Nybye pointerer, at et projekt som dette kræver et stort forarbejde forud for selve produktionen. En af de største udfordringer var, at bygningen er fyldt med skæve vinkler, forklarer arkitekten. Ikke to døre er ens i målene. Derfor skulle dørene opmåles og fremstilles individuelt med plads til justeringer undervejs.

 

Teknisk beskrivelse BD30 med enkelt tætningsliste (lyddæmpende effekt) ∙ karm i træ og stål ∙ integreret dørlukker

Galleri