Christiansborg Slot ∙ Slots- og Kulturstyrelsen

Moderne krav integreres i nye døre, der tager udgangspunkt i gamle døre fra 1920’erne

 

Da Det kongelige Festkøkken på Christiansborg Slot skulle renoveres, blev det på samme tid forvandlet til et museum til glæde for slottets mange besøgende turister. Visionen med renoveringen var at genskabe festkøkkenet og fremvise den enorme samling af kongeligt kobbertøj. Vahle bidrog med en kopi af de oprindelige døre.

Branddøre med kvadratiske udskæringer 

Køkkenets indvendige døre skulle opgraderes for at leve op til de strenge krav om brandsikkerhed. Vahle udviklede en præcis kopi af de oprindelige hvide døre fra 1920’erne med kvadratiske udskæringer, der samtidig opfylder gældende krav til brandsikkerhed. I bedste håndværksmæssige kvalitet er dørene leveret med indbyggede dørpumper for at bevare det arkitektoniske udtryk.

Kobbertøjet vises frem i oprindelige rammer

Man ønskede at formidle stemningen fra 1926, så den enorme samling af kongeligt kobbertøj kunne blive vist frem i så oprindelige rammer som muligt. Arkitekt Mette Kyed fra Slots- og Kulturstyrelsen, som står for drift og vedligeholdelse af slottet, fortæller, at der i indretningen af køkkenet primært er fokuseret på lys, lyd og ikke mindst duften af datidens delikatesser.

 

Teknisk beskrivelse BD30 enkelt- og dobbeltdøre

Galleri